Safedirekte.no
Lukk
Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Rask og fri frakt | Tel. 64808900

Tjenesten Innbæring

26.04.2022

La proffene gjøre jobben for deg. Med tjenesten Innbæring får du ditt Franz Jäger levert inn i hus på ønsket plass! Husk at det må være fri ankomst frem til plassering og at det kan være lurt å dekke til og beskytte gulv eller annet som er ømfintlig. Våre proffer må bruke vernesko, så la dem ha skoene på :-)

Om du ønsker å bruke denne tjenesten slik at varen leveres inn i hus og helt på plass, da velger du tjenesten Innbæring i nettbutikkens kasse. Tjenesten prises automatisk basert på vekt, lett som en plett :-)

Les mer...

Prisguide Våpenskap

23.02.2022

Å velge rett våpenskap første gangen er både lønnsomt og praktisk. Safedirekte har satt sammen en kort prisguide som anbefaler våre bestselgere basert på hvilket budsjett du har tilgjengelig for innkjøp av våpenskap. Alle priser på safedirekte.no er fritt levert.

 

Under 5000,-

I denne kategorien er det små våpenskap som gjelder. Med 5000,- i budsjett får du verdens fineste våpenskap for vital del eller håndvåpen, bestselgeren Franz Jäger Mini. https://www.safedirekte.no/products/franz-jager-sikkerhetsskap-mini-excl-key

 

Under 7000,-

For under 7000,- får du et robust og kraftig våpenskap med plass til hele våpen. Bestselgeren Franz Jäger 5/7 Fighter har god plass til flere våpen og er kanskje Norges billigste skap i sin størrelse.https://www.safedirekte.no/products/franz-jager-vapenskap-57-key-fighter-2020

 

Under 10000,-

Setter du av 10000,- så får du et fullblods våpenskap på 158kg og med god plass til flere våpen og tilbehør. Den kraftige 8/16 serien er romslig med god plass til flere våpen og utstyr. Storselgeren Franz Jäger 8/16 ECO gir deg særdeles mye skap for pengene.                                                                             https://www.safedirekte.no/products/franz-jger-vapenskap-816-eco

 

Under 15000,-

Med dette budsjettet kan du virkelig gjøre en investering som kan vare livet ut. Store fine skap, men fleksibel innredning, premium utførelse og god plass til våpen og utstyr. Bestselgeren er råflotte Franz Jäger 8/16 Exclusive med lynrask og bunnsolid digital kodelås.     https://www.safedirekte.no/products/franz-jager-vapenskap-816-excl-dig

Les mer...

Hvordan sende elektronisk våpensøknad i 2021

02.09.2021

Hvordan fylle ut våpensøknad nå i 2021?

Fra september 2021 kan du endelig levere elektronisk våpensøknad.  Har du arvet våpen, nettopp tatt jegerprøven eller vil du begynne med pistolskyting som idrett eller hobby? I Norge er reglene for anskaffelse og oppbevaring av våpen strenge. Det er fint at vi har et godt regelverk å forholde oss til, og i linken under kan du starte prosessen allerede i dag.

Som en del av søknadsprosessen så må du oppgi FG nummer på våpenskapet ditt. Skal du kjøpe nytt våpenskap så kan du ettersende FG nummer på ditt nye skap. FG godkjent våpenskap finner du her: Franz Jäger Våpenskap

Start søknaden her: VÅPENSØKNAD 

Les mer...

Oppbevaring av Krypto og informasjon gradert Hemmelig og Konfidensielt fra 2021

14.05.2021

Fra 2021 er det endringer i veilederen til NSM, endringene betyr nye føringer for oppbevaringsenheter som skal ha gradert innhold. Les hele veilederen til NSM her: NSM

Den nye veilederen stiller høyere krav til oppbevaringsenheten enn før, hvilket betyr at alle tynnplateskap som tidligere var godkjent ikke lenger er det. I korte trekk er det følgende kriterier som gjelder:

Godkjente enheter for oppbevaring av informasjon gradert Konfidensielt

NS-EN 14450:2017 (Level S2), Verdioppbevaringsenheter, Krav, klassifisering og prøvningsmetoder for motstand mot innbrudd, Sikkerhetskabinetter. 

NS-EN 1143-1 Alle klassifiseringer, Verdioppbevaringsenheter - Krav, klassifisering og prøvingsmetoder for fastsettelse av sikkerhetsgrad mot innbrudd. Del 1: Verdiskap, verdiskap for minibanker, dører til sikkerhetshvelv og sikkerhetshvelv. 

Godkjente enheter for oppbevaring av informasjon gradert Hemmelig

- NS-EN 1143-1 (Grade I eller høyere klassifisering) med spesifikke krav til 2 låser.

Godkjent oppbevaring av kryptomateriell merket KRYPTO 

- Skal oppbevares som for informasjon gradert HEMMELIG. Kryptonøkler merket NSK og gradert BEGRENSET skal oppbevares som for informasjon gradert HEMMELIG. Slike kryptonøkler kan likevel oppbevares som for KONFIDENSIELT dersom virksomheten ikke har oppbevaringsenhet for HEMMELIG.

Oppbevaringsenheter godkjent Konfidensielt: https://www.safedirekte.no/categories/k-skap-nsm-godkjent-konfidensielt 

Oppbevaringsenheter godkjent Hemmelig: https://www.safedirekte.no/categories/k-skap-nsm-godkjent-hemmelig

Les mer...

Hvor starter brannen oftest?

13.04.2021

I Norge er vi stort sett godt forsikret, forsikringsselskapene er profesjonelle og til å stole på. Trenger vi da å lukke vinduet, låse døra eller investere i systemer og løsninger som forhindrer innbrudd og brann? Har du vært utsatt for innbrudd eller brann så vet du godt alle ubeleiligheter det medfører, og for de fleste av oss så er svare på spørsmålet over enkelt.

Årlig har brannvesenet i gjennomsnitt over 13000 utrykninger etter melding om brann i Norge. Brannvesenets vurdering av hvor brannen startet viser at mat eller gjenstand på/ i komfyr er værstingen, med elektrisk utstyr på andreplass. Det brenner oftest pr innbygger i Kristiansand, med Oslo på andreplass og Trondheim på tredjeplass.

Det finnes i dag flere gode løsninger for brannvarsling. Du kan velge billige og enkle varslere, avtale med et alarmselskap eller dyrere varslere som er smarte, med direkte varsling til mobilen. Sistnevnte system finnes det nå flere store aktører som tilbyr og er absolutt å anbefale. Men, hva skjer dersom alarmen går og brannen er et faktum? I Franz Jäger selger vi flere brannsafer enn noen gang. En brannsafe er et billig tiltak for å beskytte verdifulle saker eller ting som rett og slett er uerstattelige. Alle brannsafer med sertifisert og godkjent beskyttelse mot brann skal inneha et sertifikat.

En av de kraftigste testene for godkjente brannskap/ brannsafe er NT Fire 017. Dette er en internasjonalt anerkjent test der brannsafen utsettes for en brann på 1000 grader. En brannsafe som er merket med dette sertifikatet (NT Fire 017) skal i tillegg informere om hvor lenge safen motstår (30/60/90/120 minutter) 1000 grader uten at temperaturen overstiger 150 grader (50 grader ved data godkjenning) inne i skapet. 

Når vi vet hvor lenge brannsafen vi har kjøpt motstår brann er det interessant å se hva DSB sier om respons og innsatstider ved brann i Norge.

DSB sitt punkt § 4-8 i Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen sier følgende:

  • Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/ sykehjem m.v., strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift o.l., skal innsatstiden ikke overstige 10 minutter
  • Innsatstid i tettsteder for øvrig skal ikke overstige 20 minutter.
  • Innsats utenfor tettsteder fordeles mellom styrkene i regionen, slik at fullstendig dekning sikres. Innsatstiden i slike tilfeller bør ikke overstige 30 minutter.

 

Innsatstid defineres i samme dokument punkt § 1-5 som tiden fra innsatsstyrken er alarmert til den er i innsats på brann- /skadested.

Gjennomsnittstid Brannvesenet bruker på håndtering av en brann i bygning er fra 2016 til dagens dato 34,36 minutter.

 

Vi har uten tvil et godt Brannvesen i Norge. Sammen med et godt Brannvesen så er det små investeringer som skal til for at resultatet av en brann blir mindre ødeleggende. Noen ting er uerstattelige mens med andre ting er det mye arbeid og stress forbundet med at blir borte. Det er lurt å investere i et godt varslingssystem og en brannsikker safe som beskytter det som er viktig for deg.

Referanser:

https://www.safedirekte.no/categories/brannsafe   

https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/veiledning-til-forskrift/veiledning-til-forskrift-om-organisering-og-dimensjonering-av-brannvesen/#organisering-av-beredskap-og-innsats

https://www.brannstatistikk.no/brus-ui/

Les mer...

Regler for oppbevaring av ammunisjon

16.03.2021

§ 80.Oppbevaring av ammunisjon

Uten politiets tillatelse er det i samme husstand forbudt å oppbevare mer enn 10 000 patroner håndvåpenammunisjon eller 15 000 patroner håndvåpenammunisjon hvis minst 5000 patroner er i kaliber .22 long rifle eller .22 short. Ammunisjonen skal oppbevares nedlåst i særskilt skap, skuff eller tilsvarende låsbare innretninger, atskilt fra våpen.

I FG-godkjent sikkerhetsskap, eller i skap med høyere sikkerhetsnivå, kan det sammen med våpen oppbevares det antall patroner som er godkjent av skapprodusenten etter retningslinjer gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Hvis skapet ikke er særskilt godkjent for oppbevaring av ammunisjon, kan det ikke oppbevares mer enn 2000 patroner i skapet.

Den som har politiets tillatelse til å oppbevare mer enn 10 000 patroner håndvåpenammunisjon, eventuelt mer enn 15 000 patroner håndvåpenammunisjon der minst 5000 patroner er i kaliber .22 long rifle eller .22 short, skal varsle brannvesenet om hvor ammunisjonen er oppbevart, og følge eventuelle pålegg som brannvesenet gir om oppbevaringen. Tillatelse skal ikke gis før det er fremlagt bekreftelse på at brannvesenet er varslet og eventuelle pålegg fulgt opp.

Det er ikke tillatt å oppbevare ammunisjon i ubebodd hytte, hus eller lignende. Eiers eller innehavers bolig regnes som bebodd også ved lengre fravær.

Ved midlertidig oppbevaring av ammunisjon som medbringes i forbindelse med jakt eller konkurranse, hvor det ikke er mulig å oppbevare ammunisjonen i henhold til ovennevnte regler, skal ammunisjonen oppbevares under forsvarlig tilsyn.

Krutt og tennhetter skal oppbevares i henhold til forskrifter fastsatt i medhold av lov 14. juni 1974 nr. 39om eksplosive varer (gjelder bare for Svalbard) eller brann- og eksplosjonsvernloven.

🔗Del paragraf

Les mer...

Regler for oppbevaring av våpen fra 2021

19.02.2021

HAR DU ET GODKJENT VÅPENSKAP?

Våpeneiere har plikt til å oppbevare skytevåpen, våpendeler og ammunisjon slik at uvedkommende ikke får adgang til dem. Det er krav om at alle som eier skytevåpen har våpenet eller vital del i et FG godkjent våpenskap eller sikkerhetsskap. Politidirektoratet har utarbeidet retningslinjer for politiets behandling av våpensaker som ligger på politi.no. Det fremkommer av disse retningslinjene at våpene skal oppbevares i godkjent våpenskap på våpeneierens faste adresse såfremt våpnene ikke er medbrakt i forbindelse med bruk.

FØLGENDE REGLER GJELDER FOR FORANKRING AV VÅPENSKAPET:

FG (Forsikringsselskapenes godkjennelsesnemd) krever at alle verdioppbevaringsenheter for privat bruk hvor det oppbevares våpen eller vitale våpendeler skal være forankret til stabil bygningskonstruksjon når skapet har lavere egenvekt enn 150 kg. Vår anbefaling er imidlertid at alle skap bør forankres uavhengig av egenvekt. Dette er med på å øke sikkerheten betraktelig. 

For bedriftsmarkedet gjelder kravet om forankring alle sikkerhetsskap uavhengig av egenvekt.

Våpenskap og sikkerhetsskap som ikke har egenvekt på 150 kg, kan suppleres med lodd slik at den totale egenvekten overstiger 150 kg. Loddene skal være montert på skapets innside.

FØLGENDE SKAP KAN BENYTTES FOR OPPBEVARING AV VÅPEN ELLER VITAL DEL:

https://www.safedirekte.no/categories/franz-jager-vapenskap
https://www.safedirekte.no/categories/franz-jager-sikkerhetsskap
I tillegg kan man oppbevare våpen i alle Franz Jäger Verdiskap med godkjenning EN 1143.Trykk er for å lese mer på Lovdata.no

Les mer...

Tips for våpenskap - XXL eller XS?

26.01.2021

 

Har du våpen så sier loven at det skal oppbevares i et FG godkjent våpenskap. Et FG godkjent våpenskap er en safe med tilpasset innredning, mange benytter også det FG godkjente våpenskapet til å beskytte andre verdier.

Så, hvilke størrelser finnes, og når skal man velge det store fremfor det lille?

 

FG godkjent våpenskap kommer i størrelser fra knappe 30 kilo og opp til mange hundre kilo. Et lite våpenskap er plasseringsvennlig, lett å flytte på og koster som regel mindre enn et stort skap. De små våpenskapene passer fint for oppbevaring av håndvåpen eller vital våpendel. I følge norske FG regler trenger du altså ikke oppbevare hele våpenet i et FG godkjent våpenskap dersom vital del er fjernet og innelåst i et våpenskap. Småskapene kalles ofte for pistolskap og er et våpenskap med hyller. Vær obs på at et lite FG godkjent våpenskap lett kan bli for lite da utstyr kjøpes og andre verdisaker fort finner veien inn i skapet.

 

Kjøper du et våpenskap under 150 kilo tilkommer også litt jobb da loven krever at du bolter fast alle FG godkjente våpenskap som har egenvekt under 150 kilo. I næring skal alle FG godkjente våpenskap og FG godkjente sikkerhetsskap boltes fast.

 

De større FG godkjente våpenskapene kommer som regel med våpenholdere og hylleplass. I disse får du plass til hele våpenet, og er våpenskapets egenvekt over 150 kilo, så slipper du å bolte det fast. Alle FG godkjente våpenskap skal uavhengig av størrelse komme klargjort med boltehull.

 

Når det kommer til låssystem så finnes det i hovedsak tre forskjellige system; nøkkellås, digital kodelås og mekanisk kodelås. Størrelsen på skapet har som regel ingenting å si for hvilke låssystem som er tilgjengelig, ofte er det produsentens satsning og populariteten på produktet som er med å avgjøre hvilke låssystem som er tilgjengelig.

 

Så skal man jo avgjøre hvor mye penger man skal legge i et våpenskap. Billige skap har ofte enkel konstruksjon samt simpel innredning og deler av plast. Kvaliteten på plast forringes raskere enn deler i metall. Kvalitetsskapene har kraftigere konstruksjon og bedre løsninger for innredning. Innredningen er selvsagt viktig da den er i direkte kontakt med kostbare våpen og tilbehør. Vår anbefaling er å velge et kvalitetsskap! Til slutt, husk at et FG godkjent våpenskap skal vare i mange år og at det kan være lurt å velge et våpenskap du vokse med.

Les mer...

Skyteklubber med skytebaner

09.06.2020

For konkurranseskyttere er det en selvfølge, men alle jegere bør også trene. Om du har planer om å jakte storvilt, så stilles det krav til antall skudd på treningsbanen før du får lov til å «skyte opp». Å trene på en skytebane er nødvendig og det gjør deg i bedre stand til å treffe det du sikter på når jakta setter inn.

 

I Norge finnes det hundretalls av skytebaner, og mest sannsynlig er det ikke veldig langt til en bane nær deg. De fleste baner er åpne for alle, men finn en skytebane som passer deg og meld deg inn. Da støtter du din lokale klubb, i tillegg til at du kanskje får tilgang på relevante medlemstilbud, kompetanse og tips.

 

I oversikten (link) under finner du alle skytebaner som er tilknyttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Finn din nærmeste bane, og start treningen!

https://www.njff.no/jakt/sider/finn-din-skytebane.aspx?menuid=34

 

Husk at alle våpen, uavhengig av om de brukes i tjeneste, jakt eller sport skal oppbevares i et FG godkjent våpenskap. Franz Jäger våpenskap er svært populære og bestiller du på safedirekte.no får du skapet fritt levert hjem.

 

Les mer...

Låsguiden - Velg rett lås

16.05.2020

Franz Jäger finnes med det tre forskjellige låssystem; nøkkellås, digital kodelås og mekanisk kodelås.

På noen av Franz Jäger seriene kan du velge mellom alle tre, så her kommer en liten guide som forteller litt om de forskjellige

 

Nøkkellås

Nøkkellåsen er kraftig, stabil og den er det billigste alternative låssystemet. Det som er fint med nøkkellåsen er at du slipper å huske en kode, og så lenge du har en av de to nøklene som fulgte med ditt skap, så kan du alltid slipe opp en ny.

Nøkkellåsen velges gjerne fordi den er det billigste alternativet og for at den er enkel i bruk.

 

Digital kodelås

Den digitale kodelåsen er lynrask, enkel å forholde seg til og den virker hver gang. Alle digitale kodelåser på Franz Jäger husker koden din selv om den går tom for batteri, så bytt batteri og bruk låsen som før.

Med digital kodelås slipper du å oppbevare en nøkkel og du får alltid rask tilgang til innholdet i safen din. Programmeringen er enkel og du legger til nye koder eller bytter eksisterende lett som en plett.

Den digital kodelåsen velges gjerne fordi den er mest praktisk.

 

Mekanisk kodelås

Den mekaniske kodelåsen tar seg svært godt ut på et Franz Jäger. Mange mener at et Franz Jäger med mekanisk kodelås er det nærmeste man kommer et smykke på 100kg ++.

Den mekaniske kodelåsen er ren mekanikk og behøver derfor ikke batterier for å fungere. Den mekaniske kodelåsen krever noe mer arbeid når du skal inn i skapet ditt, i tillegg er endring/ bytte av kode en del vanskeligere enn å gjøre det samme på en digital kodelås.

Mekanisk kodelås velges gjerne fordi den ser fin ut, for at du slipper batterier og for at en mekanisk løsning ansees for å vare evig.

 

Alle låsene er av høy kvalitet og de er selvsagt i henhold til sertifiseringene på ditt skap, sikkerhetsmessig er det derfor ingen forskjell på om du velger det ene alternativet fremfor det andre.

Se mer om Franz Jäger og låssystem her: Franz Jäger

Les mer...

Brannsafe - Test og Sertifikat

27.04.2020

 

Når du skal gå til innkjøp av en brannsafe så er det selvsagt viktig at den beskytter det som er viktig for deg. For å være sikker på at den beskytter som den skal så bør du kjøpe en brannsafe med sertifikat. Mange velger i tillegg en brannsafe som også er bygget for å stoppe tyven, også dette bør bekreftes med sertifikat. Så, hvilke sertifikater bør din nye brannsafe ha?

 

Velg en brannsafe som har bestått følgende tester:

 

NT Fire 017 Papir

Dette er en internasjonalt anerkjent test der brannsafen utsettes for en brann på 1000 grader. En brannsafe som er merket med dette sertifikatet (NT Fire 017) skal i tillegg informere om hvor lenge safen motstår (30/60/90/120 minutter) 1000 grader uten at temperaturen overstiger 150 grader inne i skapet.

 

NT Fire 017 Data

Samme som over, men for å beskytte datamedier skal temperaturen inne i skapet ikke overstige 50 grader innenfor gitte antall minutter. Viktig test for teknologi og data som plasseres i safen.

 

Dropptest

Denne testen er spesielt viktige dersom du har brannsafen din stående over bakkeplan. En brannsafe med dette sertifikatet tåler et fall på 9 meter i glødende tilstand uten at brannsafen kollapser.

 

Vanntest (WST)

I forbindelse med slukningsarbeider så er det viktig at brannsafen også beskytter innholdet mot vann. Med dette sertifikatet tåler brannsafen din vannsprut på 80 liter pr minutt i en varighet på 30 minutter uten at vann trenger inn i brannsafen.

 

Eksempler på sertifikater:

 

Har brannsafen din disse testene så er du godt dekket! Ønsker du også sertifisert tyverisikring bør brannskapet ditt i tillegg ha en EN1143 eller EN11450 (europanorm) sertifisering.

 

Franz Jäger har følgende serier som innehar sertifiseringene over:

Brannsafe: https://www.safedirekte.no/categories/franz-jager-brannsafe

Brannsikre Verdiskap: https://www.safedirekte.no/categories/franz-jger-brannsikre-verdiskap

Les mer...

Safedirekte får avtale med Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

20.05.2019

Avtale med DSS

Safedirekte vant Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) sin anbudskonkurransen og blir de neste årene deres leverandør av klassifiserte og sertifiserte oppbevaringsenheter.

DSS er hovedleverandør av sikkerhets-, fasilitets- og digitale tjenester til departementene og til Statsministerens kontor. Avtalen med Safedirekte er en fellesavtale og skal sørge for at DSS med 10 departementer i Norge får utstyr som er egnet og sertifisert for sikker oppbevaring av viktig og klassifisert informasjon og data.

Vi er stolte og veldig glade for at Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon nå har tegnet avtale med Safedirekte!

Les mer...

Tre steder du ikke bør oppbevare smykkene

24.04.2019

 

På 80, 90 og tidlig 2000 tallet gikk tyvene etter dyre TV’er og stereoanlegg. I dag styrer tyven unna teknisk utstyr da disse lett kan spores. Fortjenesten på slik utstyr er heller ikke særlig stor, ofte mellom 5% og 20% av gjenstandens opprinnelige verdi.

Gull, smykker og sølvtøy er nå tyvens favoritter. Disse gjenstandene er av høy verdi, de er lett å få med seg og de er lett omsettelig. I tillegg plasserer veldig mange av oss disse små verdigjenstandene på de samme stedene, noe som gjør de til attraktive og effektive mål.

Norske hjem er proppet med smykker og små verdigjenstander. Totalverdien på husets smykker og sølvtøy er det ikke mange av oss som har kontroll på, og grunnen til dette er kanskje at smykkene ofte er kjøpt over tid.

De vanligste stedene vi oppbevarer ringer, øredobber og andre verdigjenstander er i skuffen på badet, i nattbordskuffen og i garderobeskapet på soverommet. De færreste av oss har et forhold til hvilke totalverdier vi har i «skuffen», men det har tyven!

Vet du ikke hvilke verdier du har i hus, blir det i tillegg vanskelig å få tilbake reelt tapte verdier fra forsikringsselskapet.

En enkel og billig forsikring er å gå til anskaffelse av en safe. Safen burde være robust og den burde kunne boltes fast i gulv eller vegg. Safer kommer i alle størrelser, så man kan spørre seg selv om det holder med oppbevaring av smykker og sølvtøy, eller om du også bør sikre den gode Cognacen.

Sjekk gjerne ut Franz Jäger dersom du er en av de som har verdier liggende i skuffen.

Mer informasjon og bestilling:

Franz Jäger sikkerhetsskap https://www.safedirekte.no/categories/franz-jager-sikkerhetsskap

Franz Jäger Bransikre Verdiskap https://www.safedirekte.no/categories/franz-jger-brannsikre-verdiskap 

Alle varer leveres fritt til alle i Norge og Sverige.

 

Les mer...

Hvordan velge riktig brannsafe?

16.04.2019

Det å beskytte tingene sine mot brann og tyveri er lurt, men det er ikke alltid lett å vite hvilke egenskaper man skal se etter i en brannsafe. Mange spør oss om hva de forskjellige sertifiseringene betyr, og er de viktige? Svar på sistnevnte er; JA ABSOLUTT! Når man går til innkjøp av en brannsafe så er det viktig at den virker for tiltenkt formål, ellers kunne du jo like gjerne puttet sakene dine i en skuff fra IKEA.

Så hva betyr brannsikkerheten i en brannsafe, eller retter sagt, hva betyr de kryptiske sertifiseringsbenevnelsene Safedirekte og andre leverandører snakker og skriver om? La oss forklare

For at du skal ha en trygghet i at brannsafen faktisk beskytter det du putter i den så velger mange brannsafeprodusenter å sertifisere sine produkter i henhold til en klassifisering. For beskyttelse mot brann er NT FIRE 17 en velkjent og mye benyttet sertifisering. I NT FIRE 17 så utsettes brannsafen for en brann mens temperaturen inne i skapet overvåkes. For å bli godkjent for oppbevaring av Data og Papir skal temperaturen i safen ikke overstige 50 grader (Denne godkjenningen har alle Franz Jäger Brannsafe og Franz Jäger Brannsikre Verdiskap). Om safen ikke overstiger 150 grader kan den sertifiseres for oppbevaring av Papir.

På skapet får vi da slike benevnelser:

NT FIRE 017 – 90 Paper (temperaturen overstiger ikke 150 grader innenfor 90 minutter)

DIP 120-60 Data (temperaturen overstiger ikke 50 grader innenfor 60 minutter)

Noen steder er også informasjonen over merket P for papir og D for data (eks P90 og D60).

 

I tillegg til beskyttelse mot høye temperaturer er det et par andre elementer som er viktige i en brannsafe. Ved brann så vil brannsafen ofte utsettes for enorme mengder vann i forbindelse med slokningsarbeidet. Å velge en brannsafe som er testet og godkjent iht vanntetthetstesten WST er lurt, da forhinderer du at innholdet blir ødelagt av vann. I tillegg kan der være smart å velge en safe som er falltestet, i alle fall dersom brannsafen plasseres over bakkeplan, for eks i 2 eller 3je etasje. Alle Franz Jäger Brannsafe og Franz Jäger Brannsikre Verdiskap har bestått både falltest og vanntetthetstest. I tillegg har alle skapene vår Unike etter branngaranti!

Det kan også være lurt å lage seg noe rutiner samt øve på hva familien skal gjøre dersom det oppstår brann. Brannvernforeningen har noen gode tips det kan være lurt å følge, https://brannvernforeningen.no/gode-rad/brannvern-i-hjemmet/

Les mer...

Er påsken en høytid for innbrudd?

02.04.2019

Påsken er en av de mest sentrale av de kristne høytidene, men påsken er også blitt høytid for å annonsere fare, fare for innbrudd. Norske hjem er attraktive mål, både for norske og utenlandske skurker, men er det så skummelt i påsken som alle mediene, forsikringsselskapene og sikkerhetsselskapene skal ha det til? Svaret er nei, statistikk viser faktisk at det ikke er flere innbrudd i påsken enn ellers i året. Vi har blitt flinkere til å sikre verdigjenstander og det som betyr noe for oss. Vi har fått bedre låser, alarmer og teknologi. Når vi i tillegg låser bort smykker og andre gjenstander med samlet høy verdi, da begrenser det hva skurken får med seg.

Politiets rapport er en ganske hyggelig lesning når det kommer til statistikk for grove tyverier fra bolig. Rapporten viser en nedgangen fra 2014 til 2018 på hele 50,2 prosent, mens nedgangen fra 2017 til 2018 er på 24,2 prosent.

Innbrudd og tyveri fra bolig er kriminalitet som skaper stor utrygghet for de det treffer, så en nedgang i denne typen lovbrudd er selvfølgelig veldig bra. «En kombinasjon av økningen i anskaffelsene av boligalarmer og andre sikringstiltak og politiets målrettede innsats mot grove tyverier fra bolig er med på å forklare nedgangen i antall anmeldelser,» skriver POD.

I følge Politiets innbyggerundersøkelsen 2018 er innbrudd eller tyveri fra bolig den type lovbrudd med høyest andel anmeldelser(71 prosent av tilfellene).

Så fortsett å være en god nabo, sikre gjenstandene dine og ha en GOD PÅSKE

Les mer...

Har du et skytevåpen i hjemmet?

18.02.2019

Har du et skytevåpen i hjemmet?

Politiets våpenregister viser at det nå er over 1,3 millioner private skytevåpen registrert på private våpenkort i Norge. Disse drøye 1,3 millioner skytevåpnene er fordelt på 480.000 private våpeneiere. Ettersom at vi er ca 5,2 millioner (ca 600 000 under 18 år) mennesker i Norge, så er det ganske mange av oss voksne som eier et skytevåpen.

I en oversikt fra 2007 gjort av GunPolicy, var Norge på 11. plass i verden over antall privateide våpen, USA toppet statistikken.

Så hvor oppbevarer vi disse skytevåpnene når vi ikke er på jakt eller på skytebanen? I Norge er våpenkulturen i svært stor grad preget av og bygget opp rundt jakt- og sportsskyting og man får ikke kjøpt våpen med mindre man har behov for det. Vi har grundig opplæring og strenge krav til oppbevaring av skytevåpnene så de aller fleste av oss oppbevarer nok skytevåpenet etter forskriftene, i et FG-godkjent våpenskap.

Allikevel så finnes det dessverre mange eksempler på det motsatte, spesielt i land som USA. Eksempler der barn eller andre uvedkommende har fått tilgang til skytevåpen fordi det ikke har vært forsvarlig innelåst, og i noen tilfeller får dette katastrofale følger.

Det å sikre våre skytevåpen er enkelt og det er heller ikke veldig kostbart. Dersom du velger det motsatte så er det faktisk et lovbrudd. Men det er ikke loven i seg selv som bør motiverer eller tvinge deg inn i nettbutikken, det er den potensielle konsekvensen av det å la være.

Har du en dårlig samvittighet stående i skapet, under senga, i kjelleren eller på loftet, gjør noe med det i dag, kjøp deg et FG-godkjent våpenskap!

 

Les mer...

Velg rett safe

31.08.2018

Kjenner du en safeekspert?

Når du står der, på nettsiden eller i butikken, hva skal du spørre om eller se etter for å velge rett? Valgene er mange, og veldig få av oss har en safeekspert til venn, selv Google har ofte ikke svaret på hvilke safe du bør velge.

 

En safe er en meget robust sak, en sak som skal beskytte det som er viktig for deg, en robust sak som du kjøper 1 kanskje 2 ganger i løpet av livet. Kanskje ikke så rart at det finnes så få eksperter! Til sammenligning kjøper vi 17 TV-apparater og 42 mobiltelefoner i løpet av livet, hvilket er produkter i samme prisleie. 

Safedirekte selger 1000vis av safer hvert år, så kanskje har vi noen tips og råd som kan hjelpe deg i retning av et godt valg?

Her kommer noen tips for valg av rett safe

Det første man må spørre seg selv om er; Hva skal jeg ha i safen? Dernest må man ha noen tanker om størrelse og prisnivå.

Våpen

Skal du oppbevare et våpen eller en vital våpendel så må du som et minimum velge et FG godkjent skap, i vårt sortiment betyr det at du kan velge skap i følgende kategorier

https://www.safedirekte.no/categories/franz-jager-vapenskap

https://www.safedirekte.no/categories/franz-jager-sikkerhetsskap

https://www.safedirekte.no/categories/franz-jaeger

 

Verdier 

For å beskytte papirer, smykker, elektronikk eller andre verdier så er det følgende anbefalinger basert på hvilke egneskaper som er viktigst for deg

 

- Meget høy sikring mot brann + Lett tyverisikring

Velg https://www.safedirekte.no/categories/brannsafe

Høy tyverisikring + Lett sikring mot brann

Velg https://www.safedirekte.no/categories/franz-jager-sikkerhetsskap

Meget høy tyverisikring + Meget høy sikring mot brann

Velg https://www.safedirekte.no/categories/franz-jger-brannsikre-verdiskap

Svært høy tyverisikring + Lett sikring mot brann

Velg https://www.safedirekte.no/categories/franz-jaeger

Når du har funnet din kategori, så er det bare å velge skap etter ønsket størrelse og pris. 

 

Lykke til! 

Ps. Kontakt oss om du allikevel trenger litt hjelp :)

 

 

 

 

 

 

 

Les mer...

Vær safe i ferien!

20.05.2018

Vi nordmenn elsker å reise og antall reiser øker for hvert år. I 2017 var vi på reisefot 8,2 millioner ganger! På disse 8,2 millioner reisene så hadde vi 115 millioner overnattinger, det er deilig hva?

Vi er heldige som har muligheten til å oppleve verden og nye kulturer, men et økt forbruk gjenspeiles også i økte verdier hjemme. Hvem vet hvilke verdier vi faktisk sitter på, og hvordan beskytter vi disse verdiene? Eksempelvis så har vi nordmenn til sammen 2,5 millioner bunader til en verdi godt over 30 milliarder kroner. Med bunadssølv og annet tilbehør har mange av oss bunader til god over 50.000 hengende i skapet. 

Norge er det landet hvor flest har sikret seg med boligalarm, faktisk har hele 19 prosent av norske boliger boligalarm. Dette stopper nok en del innbrudd og kanskje viktigst så gjør det at tyven får dårligere tid til å utføre sitt ærend. I norske boliger og fritidsboliger var det i 2017 et gjennomsnitt på 26 innbrudd hver dag. Statistikken sier ikke noe om lengden på hvert innbrudd, men en ting er helt sikkert; tyven går etter verdisaker som er lett tilgjengelig, lett omsettelig og som er av høy verdi.  

Safedirekte.no tilbyr safer som gjør vanskelig eller rettere sagt umulig for tyven å få med seg det som er viktig for deg. Fra små plasseringsvennlige sikkerhetsskap der du kan sikre sølvtøy og smykker til store sikkerhetsskap der du sørger for at bilder, bunader og andre store og verdifulle gjenstander får være i fred dersom tyven skulle velge ditt hus mens du er på ferie. 

Franz Jäger sikkerhetsskap er blant markedets kraftigste og med sitt nydelige design kan det like godt plasseres i stuen som i kjelleren. Du får Franz Jäger sikkerhetsskap fra 21,5 liter til 975 liter, og skapene de finner du her: https://www.safedirekte.no/categories/franz-jager-sikkerhetsskap

Safedirekte.no har fri frakt på alle produkter. Ikke gjør det enkelt for tyven, bestill et sikkerhetsskap og få det levert hjem før ferien! 

Kilder: SSB, DNB, safedirekte.no

 

Les mer...

10 grunner til at en safe kan være en god investering

01.05.2018

 

 

1. Smykker er tyvens favoritt

Ikke gjør som naboen, i stedet bør du oppbevare smykkene i en safe

2. Pass og viktige papirer

Med en safe så blir ikke viktige papirer og dokumenter borte, du har de lett tilgjengelig i safen

3. Kontanter

Kontanter er fortsatt aktuelle bursdagsgaver. Legg kontantene i safen frem til du får bruk for dem

4. Pass på alkoholen

Lås inn den dyre Cognac ‘en, eller låst bort alt av alkohol når tenåringen er alene hjemme!

5. Enkle «festtyverier»

Mors ring eller øredobber kan lett havne i feil lomme dersom de ligger i baderomsskuffen.Dette unngår man med en safe

6. Brann

Beskytt ting som er viktig for deg mot brann. En god brannsafe beskytter både papirer og datamedier ved brann

7. Fukt og vann

Fukt og vann er verstinger når det kommer til skadeverk, en god safe beskytter også mot vann og fukt

8. Beskytt mot farlige gjenstander

Våpen og medisiner bør gjøres utilgjengelig for blant annet barn. Det er lovpålagt at allevåpen oppbevares i FG-godkjent safe

9. Ha kontroll på alle verdisaker

Med en safe så vet du hvor du har verdisakene. En solid og fastboltet safe er kun tilgjengeligfor safens eier.

10. Billig forsikring

En kraftig og innbruddsikker safe starter på en pris rundt 3000 kroner. Hvor mange klokkereller øredobber er det?

 

Trenger du en brannsafe så finner du de her: https://www.safedirekte.no/categories/brannsafe 

Er du på utkikk etter et FG-godkjent sikkerhetsskap så finner du de her: https://www.safedirekte.no/categories/franz-jager-sikkerhetsskap 

PS! Alle produkter på safedirekte.no har fri frakt! 

Les mer...

safedirekte + Komplett = SANT!

27.09.2017

Hei 

For at ennå flere skal få tilgang på gode produkter og fri frakt så har safedirekte.no nå inngått et samarbeid med Komplett.no! Vi tror dette blir et viktig samarbeid som er bra både for oss og for våre kunder. 

Som kunde kan du handle direkte på safedirekte.no, eller om du allerede er kunde hos Komplett.no og ønsker å legge inn din bestilling der, så står du fritt til å velge. Prisen er uansett like lav og du får selvsagt fri frakt med på kjøpet! Det samme gjelder selvsagt også dersom du er bedriftskunde.

Velkommen skal du være til et røverkjøp!

Les mer...

Anbudsgrensen hevet til 1,1 millioner

12.09.2017

Nye forskrifter gjør offentlige innkjøp både enklere og bedre. Flere tusen anskaffelser hvert år trenger ikke lenger kunngjøres. Anbudsgrensen ble den 1 november 2016 hevet fra 500000 kroner til 1,1 millioner kroner. Dette sparer det offentlige for mye papirarbeide.

Les mer om saken på Hegnar her: 

Les mer...

Skolene velger Mobilhotell for mobilfri skole

02.06.2017

 

Elevene på Giske ungdomsskole i Sandnes mobber mindre og er blitt mer sosiale etter at lærerne begynte å låse inn mobilene.

– Min erfaring er at dette har gått veldig bra. Elevene var skeptiske i starten, men nå har det blitt en del av hverdagen, sier Liva Midtun (15).

Hun er elevrådsleder ved Giske ungdomsskole i Sandnes. Midtun snakker om mobilhotell: Hver morgen låser lærerne inn elevenes mobiler i et skap i klasserommet. Elevene får telefonene tilbake når skoledagen er over.

– Jeg har fått få klager på dette. I stedet er mange takknemlige fordi mobilhotellet har ført så mye bra med seg, sier Midtun.

– Vi vet at vi lever i 2017

Ordningen ble innført i fjor høst. Da fikk skolen kritikk fra Utdanningsforbundet, som stemplet mobilhotell som bakstreversk og mente det var feil med et generelt forbud mot mobiler.

Nå har mobilhotell blitt etablert som en permanent ordning ved Giske ungdomsskole. Rektor Trond Hoel mener skolen tjener på et mobilforbud.

– Vi har opplevd at elever har lagt ut bilder og video fra skolen som er brukt til å mobbe. Elever har også jukset på prøver, og dyre mobiltelefoner har blitt stjålet. Nå opplever vi mye mindre av dette, sier han.

– Men mobiler kan jo også være et godt redskap i undervisningen?

– For all del. Vi vet at vi lever i 2017, og vi er ikke motstandere av mobiler. Men vi ønsker å ha kontroll på bruken av telefonene, sier Hoel.

Ordningen med mobilhotell er frivillig, og elever som ikke vil låse inn telefonen, kan ha den i sekken eller vesken i stedet. Det er ikke tillatt å bruke mobilen i friminuttene.

Endrer omstridt regel

Nylig fortalte NRK om Kannik skole i Stavanger, der elevene blir fratatt mobilen i en uke hvis de bryter skolens reglene for mobilbruk. Før helgen ble skolen klaget inn til Fylkesmannen, for brudd på opplæringsloven.

Nå opplyser rektor Finn Lea ved Kannik skole at regelen vil bli endret, slik at skolen ikke beslaglegger mobilene i en hel uke.

Lea sier skolen beveget seg på kanten av loven, og at de nå vil forsøke å finne en annen løsning for å få bukt med mobilbruk som forstyrrer undervisningen.

Mindre mobbing, mer sosiale

I elevrådet er de enige om at mobilbruk som hovedregel ikke hører skoledagen til, med mindre det er til undervisning. Nestleder Nils Midtun trekker frem de positive sidene ved mobilhotellet.

– Det er mindre mobbing på skolen og vi er blitt mer sosiale. Før kunne vi sette oss ned med mobilen i friminuttene, men nå må vi i stedet snakke sammen. Det er fint å se at elevene finner sammen på en annen måte enn før, sier han.

 

Les artikkelen fra NRK her

Les mer...

Beskytt deg mot ID-tyveri

30.05.2017

NorSIS ser en trend der antall ID-tyveri er økende. Hvordan kan vi beskytte oss? Ved å teste deg selv, kan du nå finne fram til relativt enkle tiltak for å beskytte deg

Ta testen her!

Les mer...

Unik etter brann garanti!

24.04.2017

- Unik etter brann garanti - Hvis din brannsafe har vært utsatt for brann og den ikke lenger er operativ så vil vår unike etter brann garanti sørge for at vi sender deg ny safe av samme modell eller tilsvarende, fritt levert selvfølgelig. Alt du trenger å gjøre er å oversende utfylte forsikringspapirer, kvittering fra ditt kjøp og bilder av safen, deretter så sender vi omgående ny safe kostnadsfritt. Garantien gjelder på alle nykjøp av Diplomat og Franz Jäger brannsafe og gjelder i 10 år fra leveringssdato. Garantien er gjeldende på alle skap kjøpt etter 25.04.2017. Garantien gjelder kun for privatkjøp. 

 

Les mer...

Trykk Enter for å søke eller Esc for å lukke