Safedirekte
Lukk
Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Regler for oppbevaring av våpen

INNLEDNING

Våpeneiere har plikt til å oppbevare skytevåpen, våpendeler og ammunisjon slik at uvedkommende ikke får adgang til dem. Det er krav om at alle som eier skytevåpen har våpenet eller vital del i et FG godkjent våpenskap eller sikkerhetsskap. Politidirektoratet har utarbeidet retningslinjer for politiets behandling av våpensaker som ligger på politi.no. Det fremkommer av disse retningslinjene at våpene skal oppbevares i godkjent våpenskap på våpeneierens faste adresse såfremt våpnene ikke er medbrakt i forbindelse med bruk.

FØLGENDE REGLER GJELDER FOR FORANKRING AV VÅPENSKAPET:

Utdrag fra "FG-regler for verdioppbevaringsenheter"

Pkt 4.1 Forankring av sikkerhetsskap - næring

- Alle våpenskap og sikkerhetsskap skal forankres

Pkt 4.2 Forankring av sikkerhetsskap – privat oppbevaring

- Alle våpenskap og sikkerhetsskap med egenvekt under 150 kg skal forankres.

Pkt 4.3 Forankring av sikkerhetsskap – privat oppbevaring - alternativ

- Våpenskap og sikkerhetsskap som ikke har egenvekt på 150 kg, kan suppleres med lodd slik at den totale egenvekten overstiger 150 kg. Loddene skal være montert på skapets innside

FØLGENDE SKAP KAN BENYTTES FOR OPPBEVARING AV VÅPEN ELLER VITAL DEL:

https://www.safedirekte.no/categories/franz-jager-vapenskap
https://www.safedirekte.no/categories/franz-jager-sikkerhetsskap
I tillegg kan man oppbevare våpen i alle Franz Jäger Verdiskap med godkjenning EN 1143.

Trykk er for å lese mer på Lovdata.no

Tilbake

Trykk Enter for å søke eller Esc for å lukke