Safedirekte.no
Lukk
Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Rask og fri frakt | Tel. 64808900

Salgs- og leveringsbetingelser

 

Priser og betaling

Prisene hos Safedirekte (Franz Jager AS) er angitt inklusive moms samt i lokal valuta. Safedirekte forbeholder seg retten til prisforandringer på hjemmesiden og i øvrige publikasjoner uten varsel. Kjøp gjøres med kortbetaling (Visa, Mastercard), faktura eller med Vipps.

Safedirekte forbeholder seg eiendomsretten til det leverte produktet inntil kunden har oppfylt samtlige forpliktelser overfor Safedirekte. Hvis kunden ikke betaler tidsnok har Safedirekte rett til å ta tilbake varen. I de tilfeller der Safedirekte har besluttet å ta tilbake varer er kunden pliktig til å levere tilbake mottatte varer omgående. Hvis produktet ikke tilbakeleveres til Safedirekte debiteres kunden kostnaden for saksbehandling og administrasjon i forbindelse med den enkelte saken.

Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved forhåndsbestilling forskuddsbetaler kunden før varen sendes.

Avbestilling av spesialproduserte varer

Spesialproduserte varer faktureres forskuddsvis og kan ikke avbestilles senere enn 3 dager etter bestilling.   

Frakt/ levering 

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Alle produkter inkluderer frakt frem til første hindring/ ut av bil. Dette være seg gårdsplass/ rampe/ postkasse i fastlands Norge. Safedirekte står ikke for interntransport som opp etasjer eller i bygg. Leveringer skjer til kundens adresse av kvalifiserte transportører; Ramberg, DHL, Transportsentralen, Bring eller Posten. Som standard skjer levering i tidsrommet mandag til fredag fra klokken 8 til 16. På "lettere" forsendelser kan produktet leveres i postkasse/ hentelapp. Der ikke annet fremkommer sendes varen normalt innen 3 virkedager etter bestilling. Normalt er varen på plass hos kunde 3 til 8 virkedager etter bestilling. 

Ved event. transportskader påhviler det kunden og påføre / beskrive skade på fraktbrev. Fraktbrev må signeres av både kunde og transportør og sendes Safedirekte innen maks 3 dager.

Bomtur

Dersom kunden ikke møter for mottak av vare til avtalt tid kan Safedirekte fakturere Kunden for bomtur. Dersom kunden flytter på avtalt utleveringstidspunkt kan Safedirekte viderefakturere kostnadene forbundet med transportørens lagerleie. 

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

Reklamasjon

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren må skje skriftlig.

Produktgaranti og reklamasjon

Salg til forbruker

Når du handler av Safedirekte er ditt kjøp dekket av forbrukerkjøpsloven av 21. juni 2002. Loven gjelder alle varekjøp du gjør som privatperson etter 1. juli 2002. Som privatperson har du 5 år produktgaranti og reklamasjonsfrist mot fabrikkfeil etter at du overtok produktet.  

 

Salg til næring

Ved salg i næring selges produktene med følgende produktgaranti/ reklamasjonsfrist for feil/mangler etter at du overtok produktet.

  • Franz Jäger = 2år
  • Safedirekte Friluft = 2år
  • Sarpsborg Metall = 2år
  • Grande = 5år
  • Robur = 1år
  • Andre = 1år

Våre unike garantier

Les mer om våre unike garantier og for hvilke produkter de er gjeldende her: https://www.safedirekte.no/pages/vre-unike-garantier

Betalingsvilkår

Stat og kommune eller bedrift med avtale kan sendes faktura eller EHF med standard forfall på 10 dager eller i henhold til Avtale. 

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Forbehold

Safedirekte tar forbehold mot eventuelle skrivefeil og prisforandringer.

Avtalekunder og Forhandlere

Der hvor det foreligger en kjøpsavtale eller forhandleravtale så er det denne som er gjeldede fremfor Safedirekte sine generelle kjøps og leveringsbetingelser.

Trykk Enter for å søke eller Esc for å lukke